1. ಗೀತಗಾರುಡಿ
2. ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ
3. ಪ್ರೇಮಾಂಜಲಿ
4. ತೀರದ ತುಡಿತ
5. ಸಪ್ತ ಶೃಂಗ
6. ಕಾವ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ
7. ಮಾವು – ಬೇವು
8. ತಾಳ – ಮೇಳ
9. ಗೀತ ಗಂಗೋತ್ರಿ
10. ರಾಗ ತರಂಗಿಣಿ
11. ಗೀತ ವೈಭವ
12. ರಾಗಮುಖಿ
13. ಭಾವ ಭಾಗೀರಥಿ
14. ಹೂವು – ಹಣ್ಣು
15. ದೇಸಿ ಗೀತೆಗಳು
16. ರಾಗ – ರಂಗು
17. ಪ್ರೇಮ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ
18. ಕಾಡು – ಕಣಿವೆ