1. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು
 2. ಕಾವ್ಯಾಂಜಲಿ
 3. ಶ್ರೀಗುರು ಚರಣದಲ್ಲಿ
 4. ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ
 5. ಭಕ್ತಿ ಶರಣಾಂಜಲಿ
 6. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿ
 7. ಸಪ್ತಮಾತಾ ಗೀತಾಂಜಲಿ
 8. ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟದೇವಿ ಗೀತಾಮಾಲಾ
 9. ಶ್ರೀ ಹಿಮವತ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು
 10. ಶಿವಯೋಗಿ ಭಕ್ತಿ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ
 11. ಚಿಂತನ ಚೈತನ್ಯ
 12. ಶ್ರೀ ಗುರು ಸಂಕೀರ್ತನ
 13. ಗಂಗಾತರಂಗ
 14. ಚಿನ್ಮಯಿ ತಾಯಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ
 15. ಗೀತಾ ಗಂಗಾಧರ

– ಮುಂತಾದ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಾಹಿನಿಯನ್ನೇ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರು.